Op 1 september 2011 ben ik gestart met mijn werkzaamheden als forensisch maatschappelijk werker.

Mijn werkzaamheden zijn ondergebracht in het bedrijf Ton Koot FMW.


Van 1971 tot 1983 ben ik werkzaam geweest binnen het welzijnswerk.

Ik startte als cursusleider binnen het vormingswerk en was vervolgens binnen de residentiële kinderbescherming gedurende vijf jaar aangesteld als hoofd crisisopvang.

Vanaf 1983 tot 2011 was ik actief binnen de reclassering.

Vanaf 1993 richtte ik mij volledig op het verrichten van onderzoeken en het schrijven van rapportages over verdachten.


Als gevolg van mijn specialisatie als rapporteur binnen de reclassering bracht ik veel voorlichtingsrapporten (uitgebreide reclasseringsadviezen) en diverse types adviesrapporten uit.


Op basis van mijn ervaring kan ik stellen dat ik in ruime mate kennis en ervaring heb met:

-De binnen de reclassering eerder en thans gehanteerde rapportagemodellen.

-Het forensisch maatschappelijke werkveld.

-De werkprocessen binnen justitie, advocatuur en andere justitiële partners.


Mijn uitgangspunten zijn:

-Professionaliteit en betrokkenheid.

-Aandacht voor degene over wie het rapport geschreven wordt en diens omstandigheden.

-Zorgvuldige diagnostiek op basis waarvan het aangevraagde rapport en de te verstrekken adviezen tot stand komen. Dit houdt onder andere in dat dossierstukken bestudeerd worden, gesprekken gevoerd worden met degene over wie het rapport uitgebracht wordt en met, na toestemming, met referenten en anderen.

-Samenwerken met (justitiële) partners en organisaties daar waar dit wenselijk is.

-Snel in kunnen springen op een vraag om rapportage.

 

Welkom

A.A.M. Koot

forensisch maatschappelijk werker